съм в PONS речника

Преводи за съм в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. съм пълнозначен глагол:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съм в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съм Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文