молба в PONS речника

Преводи за молба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

молб|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж ЮР

1. молба (просба):

2. молба (писмено заявление):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за молба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

молба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文