application в PONS речника

Преводи за application в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. application LAW, admin (plea, formal request):

3. application (use):

5. application INFOR (computer program):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за application в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

application Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文