съвет в PONS речника

Преводи за съвет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съвѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. съвет АДМ (съвещателен орган):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съвет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съвет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文