trustees в PONS речника

Преводи за trustees в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. trustee LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trustees в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

trustees Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文