прилагам в PONS речника

Преводи за прилагам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прила̀гам нсв, прило̀жа св VERB прх

Преводи за прилагам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прилагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文