определен в PONS речника

Преводи за определен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

определѐн (-а) <-и> ПРИЛ

1. определен ЮР:

Преводи за определен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

определен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文