договор в PONS речника

Преводи за договор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

до̀говор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за договор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

договор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文