трета в PONS речника

Преводи за трета в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

трѐт|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки
  трето-

  Преводи за трета в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  Индивидуални преводни двойки

  трета Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文