върху в PONS речника

Преводи за върху в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. върху (на, отгоре на):

2. върху (отгоре, срещу):

3. върху (обект на действие, насочване):

Преводи за върху в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

върху Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文