възражение в PONS речника

Преводи за възражение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

възражѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. възражение (несъгласие):

2. възражение ЮР:

Преводи за възражение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

възражение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文