степен в PONS речника

Преводи за степен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стѐпен1 <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за степен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

степен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文