съгласен в PONS речника

Преводи за съгласен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съгла̀с|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съгласен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съгласен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文