power в PONS речника

Преводи за power в Английски»bg речника

1. power no pl LAW (ability to control):

2. power no pl (political control):

4. power LAW (right):

6. power no pl (ability):

8. power ECON:

10. power no pl (electricity):

11. power INFOR (energy):

Phrases:

power Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文