властта в PONS речника

Преводи за властта в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

власт <властта̀, вла̀сти> СЪЩ ж

1. власт само ед ПОЛИТ, ЮР, ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за властта в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

властта Примери от PONS речника (редакционно проверени)

higher(-echelon) official

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文