способност в PONS речника

Преводи за способност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

спосо̀бност <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за способност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

способност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文