голяма в PONS речника

Преводи за голяма в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гол|я̀м (-я̀ма) <-ѐми> -я̀мо ПРИЛ

2. голям (многолюден):

  голям (-я̀ма)
   голям (-я̀ма)

   3. голям (значителен по степен или сила):

    голям (-я̀ма)

    4. голям (съществен):

     голям (-я̀ма)
      голям (-я̀ма)

      Phrases:

      Индивидуални преводни двойки

      Преводи за голяма в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

      Индивидуални преводни двойки

      голяма Примери от PONS речника (редакционно проверени)

      Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

      Не намирате дума, израз или превод?

      Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

      Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文