спот в PONS речника

Преводи за спот в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

спот <спо̀тът, спо̀тове, бр: спо̀та> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за спот в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

спот Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文