договори в PONS речника

Преводи за договори в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

до̀говор <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за договори в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

договори Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文