сключване в PONS речника

Преводи за сключване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

склю̀чван|е <-ия> СЪЩ ср ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сключване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сключване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文