дата в PONS речника

Преводи за дата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

да̀т|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文