purchase в PONS речника

Преводи за purchase в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. purchase (items):

2. purchase (act of buying):

Преводи за purchase в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

purchase Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文