agreement в PONS речника

Преводи за agreement в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. agreement no pl (compliance):

2. agreement LAW, FIN:

Преводи за agreement в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

agreement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文