Преводи за „задължение“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

задължѐни|е <-я> СЪЩ ср

задължение ЮР, ФИН
задължение ЮР, ФИН
задължение ЮР, ФИН

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文