застраховка в PONS речника

Преводи за застраховка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

застрахо̀вк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЮР, ФИН

Преводи за застраховка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

застраховка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文