currency в PONS речника

Преводи за currency в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. currency ECON:

2. currency FIN:

Преводи за currency в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

currency Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文