movement в PONS речника

Преводи за movement в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. movement no pl FIN, COM:

Преводи за movement в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

movement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文