търговия в PONS речника

Преводи за търговия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

търговѝ|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Преводи за търговия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

търговия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文