риба в PONS речника

Преводи за риба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

рѝб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. риба ЗООЛ:

Phrases:

Вижте също: Водолѐй

Индивидуални преводни двойки

Преводи за риба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

риба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文