свобода в PONS речника

Преводи за свобода в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

свобод|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. свобода (отсъствие на ограничения):

Преводи за свобода в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

свобода Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文