deal в PONS речника

Преводи за deal в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. deal COM, FIN:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за deal в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

deal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文