купувача в PONS речника

Преводи за купувача в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

купува̀ч <-ът, -и> СЪЩ м, купува̀чк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за купувача в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

купувача Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文