борса в PONS речника

Преводи за борса в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бо̀рс|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. борса ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за борса в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

борса Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文