дял в PONS речника

Преводи за дял в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дял <делъ̀т, дя̀лове, бр: дя̀ла> СЪЩ м

1. дял и ФИН, ИКОН:

5. дял ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дял в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дял Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文