securities в PONS речника

Преводи за securities в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

4. security no pl LAW, FIN (payment guarantee):

6. security pl FIN:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за securities в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

securities Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文