търговец в PONS речника

Преводи за търговец в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

търго̀в|ец <-ецът, -ци> СЪЩ м, търго̀вк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

не-търго̀в|ец <-ецът, -ци> СЪЩ м ЮР, ФИН

Преводи за търговец в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

търговец Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文