доставчик в PONS речника

Преводи за доставчик в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

доста̀вчи|к <-кът, -ци> СЪЩ м, доста̀вчиц|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ИНФОРМ

ѝнтернет доста̀вчи|к <-кът, -ци, бр: -ци> СЪЩ м ниформ

Преводи за доставчик в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

доставчик Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文