служба в PONS речника

Преводи за служба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

слу̀жб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. служба (работа, длъжност):

2. служба (отдел):

4. служба ВОЕН:

Преводи за служба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

служба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文