или в PONS речника

Преводи за или в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. или (изключване, замяна):

Преводи за или в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

или Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文