район в PONS речника

Преводи за район в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

райо̀н <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. район АДМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за район в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

район Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文