вреда в PONS речника

Преводи за вреда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вред|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вреда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вреда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文