аренда в PONS речника

Преводи за аренда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

арѐнда <-та> СЪЩ ж без мн ФИН, ЮР

1. аренда (наемане):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аренда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

аренда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文