наем в PONS речника

Преводи за наем в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

на̀ем <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за наем в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

наем Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文