блок в PONS речника

Преводи за блок в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

блок <бло̀кът, бло̀кове, бр: бло̀ка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за блок в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

блок Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文