имущество в PONS речника

Преводи за имущество в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

иму̀ществ|о <-а> СЪЩ ср ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за имущество в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

имущество Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文