вид в PONS речника

Преводи за вид в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вид <видъ̀т, вѝдове, бр: вѝда> СЪЩ м

1. вид (външност):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вид в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вид Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文