доверително в PONS речника

Преводи за доверително в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за доверително в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

доверително Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文