режим в PONS речника

Преводи за режим в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

режѝм <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. режим (ред):

3. режим (условия на работа, използване и др.):

4. режим ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за режим в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

режим Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文