лично в PONS речника

Преводи за лично в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лично в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лично Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文