разрешение в PONS речника

Преводи за разрешение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разрешѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. разрешение:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разрешение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разрешение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文